Latin Amerika Uluslararası Bilimsel Kongreleri

5-6 Kasım 2021

Villahermosa, Meksika

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

*Latin Amerika Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler  Kongresi

*Latin Amerika Uluslararası Doğa ve Uygulamalı Bilimler Kongresi

*Latin Amerika Uluslararası İktisat ve Yönetim Bilimleri Kongresi

***başvurular tek email üzerinden kabul edilmektedir***

 

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Değerli, akademisyenler, araştırmacılar, bilim insanları, STK temsilcileri

Sizleri Tabasco Juárez Özerk Üniversitesi ve İKSAD Global tarafından düzenlenecek olan 3 farklı dalları konu alan kongrelerimize davet etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Kongrelerimiz online ortamda Tabasco Juárez Özerk Üniversitesi'nin bilimsel desteğiyle yapılacaktır. 

Bu çok uluslu bilim kurulu ve katılımcılardan oluşan kongrelerimizde sizleri de aramızda görmekten mutluluk duyarız. 

 

Önemli Tarihler

SON BİLDİRİ GÖNDERME TARİHİ:                    20 Ekim 2021

KAYIT PAYI ÖDEME SON GÜN:                              23 Ekim 2021

PROGRAM YAYIN TARİHİ:                                       25 Ekim 2021

TAM METİN GÖNDERİM TARİHİ:                       10 Kasım 2021

(Tam metin zorunluluğu yoktur) 

KONGRE BİLDİRİ KİTABI YAYIN TARİHİ:        12 Aralık 2021

BAŞVURU/ ÖZET GÖNDERME

Lütfen bildiri özetinizi info@iksadamerica.org email adresine 20 Ekim 2021 tarihine kadar gönderiniz (tam metinle yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır. Özetinizin kabul edilmesi halinde tam metin gönderiniz).  Özet gönderirken başvuru yapmış olduğunuz kongre adını belirtiniz. 

Kör hakem yöntemiyle incelemeden geçecek olan özetinizin kabul veya red yazısı 3-5 gün içinde tarafınıza iletilecektir. Yalnızca Türkçe özet kabul edilmemektedir (tam metninizi Türkçe yazabilirsiniz). Özetinizi mutlaka İngilizce yazarak göndermelisiniz.

Özet Yazım Kuralları

- Times new roman

- 11 pt

- Tüm yazarların İsim Soyisimler, Çalıştığı Kurum, Email adresleri, ORCID numaraları ve cep telefon numaraları (doğrulama kodu için zorunludur. Bildiri kitabında telefon numaraları gösterilmeyecektir)

- En az 3 anahtar kelime

- İngilizce özet zorunludur

- Kaynakça eklenmemelidir

- En az 200 kelime olmalıdır

KONGRE STATÜSÜ

Uluslararası niteliktedir. Katılımcıların yarısından fazlası Türkiye dışından kabul edilecektir. 

Akademik teşvik ve doçentlik kriterlerini sağlamaktadır

 

TAM METİN/ GENİŞLETİLMİŞ ÖZET TESLİM TARİHİ

Tam metin zorunlu değildir. Lütfen tam metninizi 10 Kasım 2021  tarihleri arasında info@iksadamerica.org adresine e-posta ile gönderin. Tam metniniz doc / word formatında olmalıdır. Diğer düzenlemeler (marj vb.) Liberty Yayınevi tarafından yapılacaktır.

- Kaynakça APA Stili

Not: Tam metninizi Türkçe gönderecekseniz bu durumda İngilizce geniş özet yazmanız zorunludur. 

Tam metin yazım kuralları

- Times New Roman

- 11 pt

- Tüm yazarların İsim Soyisimler, Çalıştığı Kurum, Email adresleri, ORCID numaraları ve cep telefon numaraları(doğrulama kodu için zorunludur. Bildiri kitabında telefon numaraları gösterilmeyecektir)

- En az 3 anahtar kelime

- İngilizce tam metin göndermeniz halinde genişletilmiş özet yazmanız gerekmemektedir

- Tam metinde sayfa sınırı bulunmamaktadır

- Kaynakça APA sitili kullanılmalıdır

- Tam metin göndermeyecekseniz ya da tam metninizi Türkçe yazdıysanız bu durumda İngilizce genişletilmiş özet yazmanız zorunludur.

- Genişletilmiş özet 600-1200 kelime arasında olmalıdır ve kaynakça içermelidir

 

KATKI PAYI VE KAYIT

Çalışmanız kabul edildikten sonra 20-23 Ekim 2021 tarihine kadar katkı payını verilecek olan Türkiye hesabına yatırarak dekontu mail atmanız gerekir.  Kongre katılım payları ülke ve bölgelere göre değişmektedir.

 

Online katılım bedeli

Tek bildiri ile katılım 40 USD karşılığı 350 TL, İki bildiri ile katılım 60 USD karşılığı 525 TL

Yüz yüze katılım bedeli

Tek bildiri ile katılım 80 USD,  İki bildiri ile katılım 120 USD

Türk vatandaşları vizeye tabidir (yeşil ve gri pasaport dahil)

TÜRKİYE MUHABİR HESAP (TL hesabı) - HAVALE/EFT

T. İŞ BANKASI

IBAN TR280006400000112760324625

Alıcı Adı: İKSAD GLOBAL

Not: Açıklamalar kısmına TC kimlik numaranızı yazınız. Faturalandırma için bu bilgi gereklidir

AZERBAYCAN HESAP BİLGİLERİ
Azerbaycanlı katılımcılar için Tek bildiri ile 65 manat
Kapital Bank ASC Sahil Filialı (201218)
VÖEN: 9900003611
SWİFT Kod: AIIBAZ2X
Hesap Sahibi: ƏLVAN CƏFƏROV ARİF OĞLU
Hesap No: AZ65AIIB41040019440237862208    
VÖEN: 3900212932

KATILIM BELGESİ

PDF sertifikaları sunumdan hemen sonra çevrimiçi katılımcıya gönderilir

 

YAYIN SÜRECİ

30 Kasım 2021'de 2 farklı ISBN ile 2 ayrı Bildiri Özet Kitabı ve Tam Metin e-kitabı olarak yayınlanacaktır.

 

Bildiri kitaplarına ek olarak,  Liberty Academic Books tarafından Bağımsız Uluslararası Kitap hazırlanacaktır. Seçkin çalışmalar belirtilen kitabın bir bölümü olarak seçilecektir.

Araştırmacıları "Türkiye-Latin Amerika Ülkeleri İşbirliğinin Yeniden Keşfi" başlıklı Araştırma Projesine katkıda bulunmaya davet ediyoruz. Bu proje, her iki taraftan bilim insanlarına diyalog, danışma ve erişilebilirliği ve araştırma işbirliğini teşvik etme fırsatı verir. Katkıda bulunmak için lütfen bağımsız kitapta bölüm olarak yayınlanacak ilgili konulardaki araştırmanızı/makalenizi gönderiniz.

(başvuru ve yayın ücretsizdir)

 

KONGRE DİLLERİ

- Sunum dilleri: İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Rusça

Kongrenin ana dili İngilizce'dir. Ancak,  sunum yapabilecek düzeyde İngilizce bilmiyorsanız sunumunuzu Türkçe de yapabilirsiniz. Bu durumda uluslararası katılımcıların da sunum sırasında sizi takip edebilmeleri için slaytlarınızı çift dilli (aynı sayfada Türkçe ve İngilizce sunum metni) olarak hazırlamanız zorunludur. Oturumlarda Türkçe ve İngilizce konuşan görevlilerimiz olacaktır. Ancak görevliler sunumlarınızın simultane çevirisini yapmayacaklardır. 

- Yazım dilleri: İngilizce, İspanyolca, Türkçe, Rusça

Tam metninizi Türkçe yazabilirsiniz. Ancak kongremize yaklaşık 30 ülkeden araştırmacıların katılacağı ve  çalışmalarınızdan uluslararası katılımcıların da yararlanabilmesi adına tam metinlerinizi İngilizce olarak hazırlamanızı tavsiye ederiz. 

KATILIM VE SUNUM ŞEKLİ

  • Online ve yüz yüze olarak katılım ve sunum

MEKSİKA VİZESİ

Meksika'ya Seyahat Edecek Türk Vatandaşlarının Dikkatine Hususi, hizmet ve umuma mahsus pasaport sahibi vatandaşlarımız vizeye tabidirler. Diplomatik pasaportlar ise vizeden muaftırlar.Turizm, iş, eğitim, gazetecilik veya transit geçiş gibi nedenlerle Meksika'ya seyahat edecek vatandaşlarımız, havayoluyla seyahat etmek kaydıyla, 30 gün süreyle geçerli tek girişli e-vizelerini http://inm.gob.mx/index.php/page/Inicio_Autorizacion_Electronica/tr.html adresli internet sitesinden harçsız olarak alabilmektedirler. Bu uygulamadan yalnızca umuma mahsus pasaport hamili vatandaşlarımız yararlanabilmekte, resmi pasaport hamili (hususi ve hizmet) Türk vatandaşlarının ise ülkemizdeki Meksika Diplomatik Temsilciliklerinden pasaporta tatbik edilen vize almaları gerekmektedir.Diplomatik pasaport sahibi Meksika vatandaşları, 90 güne kadar ikamet süreli turistik veya resmi amaçlı seyahatlerinde ve ülkemizden transit geçişlerinde vizeden muaftırlar. Diğer resmi ve umuma mahsus pasaport sahibi Meksika vatandaşları ise vizeye tabidirler.Meksika’da vatandaşlarımızın güvenlikleri konusunda duyarlı olmaları ve özellikle geceleri kent merkezleri dışındaki bölgelere gitmemeleri tavsiye edilmektedir.

Kaynak: https://www.mfa.gov.tr/meksikaya-seyahat-edecek-turk-vatandaslarinin-dikkatine.tr.mfa#:~:text=Hususi%2C%20hizmet%20ve%20umuma%20mahsus,Diplomatik%20pasaportlar%20ise%20vizeden%20muaft%C4%B1rlar.

Kongremize aşağıdaki konularda bildiri ve çalışmalar kabul etmekteyiz

Uluslararası İktisat ve Yönetim Bilimleri Kongresi Konuları

YÖNETİM

- Muhasebe ve finans

- Yönetim

- Ticaret ve Ticaret

- Pazarlama

- Bilişim Teknolojisi Yönetimi

- Lojistik

- Operasyon Yönetimi

Teknoloji ve İnovasyon -Yöneylem Araştırması

- Anket verisi

İKTİSAT

- Sanayileşme

- Finansal Ekonomi

- Enerji Ekonomisi

- Kalkınma Ekonomisi

- Gelişen piyasalar

- Nicel Yöntemler ve Oyun teorisi

- Uygulamalı Ekonometri

- Hukuk ve Ekonomi

Uluslararası Doğa ve Uygulamalı Bilimler Kongresi Konuları

Uluslararası Sosyal veBeşeri Bilimler Kongresi Konuları

Bilişim ve Bilgisayar
Biyoloji
Elektrik-Elektronik Mühendisliği
Endüstri Mühendisliği
Fizik
Gıda Mühendisliği
İnşaat Mühendisliği
İstatistik
Jeoloji-Jeofizik-Jeodezi Mühendisliği
Kimya
Makine-İmalat Mühendisliği
Matematik
Metalürji-Malzeme Mühendisliği
Meteoroloji Mühendisliği
Mimarlık
Orman ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği
Tekstil Mühendisliği
Ziraat Mühendisliği

Sağlık, Tıp Bilimleri

SOSYOLOJİ

ANTROPOLOJİ

HUKUK & SİYASET

FELSEFE

İLETİŞİM ÇALIŞMALARI

PSİKOLOJİ

EĞİTİM

DİNİ ÇALIŞMALAR

TARİH

SANATLAR

COĞRAFYA

ujat.png
la economy tr.jpg
LA SOSYAL TR.jpg
la applied tr.jpg