top of page

CONGRESS TOPICS

Open to all topics of all disciplines

Presentation sessions will be designed disciplinary and topic themed

CONGRESS CALENDAR

Abstract Submission Deadline:  October 5, 2024

Registration & Payment Deadline: October 1-10, 2024

Program Announcement Date: October 13, 2024

Full Text Submission Deadline: October 30, 2024

(full text submission is not mandatory)

Proceeding Publication Date: November 10, 2024

PARTICIPATION & PRESENTATION TYPE

We offer 2 forms of participation.

In Person Participation: Toronto Conference Venue

Online participation via  ZOOM. For online participation you will be informed one week before about ID and password.

LANGUAGES

Conference major language is English. However papers and presentations in Spanish, Turkish and Russian are also possible.

FEE

Online  Conference participation fee: 40 USD 

In Person participation fee: 300 USD 

(If you would like to join in conference in person after receiving an email that your abstract has been accepted you need to make 40 USD of payment for getting official acceptance letter. By using this letter you can apply for Canada Visa. After obtaining Canadian Visa you need to pay the rest -260 usd- of total amount

For 40 usd payment via kredit card click the link 

https://www.paytr.com/link/31RsiAx?lang=en

For 260 usd payment via credit card click the link

https://www.paytr.com/link/Y90vXJK?lang=en

 

Fee includes

- Participation of all authors,

- Certificates for all authors

- Conference proceedings e-book (ISBN)

- Coffea break (for in person participants) 

CANADA VISA

After making your pre-payment of congress participation we will send you an acceptance. By using this acceptance you can apply for visitor visa for Canada

For more information about Canada Visa please visit the page below

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/visitor-visa.html

CONFERENCE VENUE

Toronto Conference Center

1200 Bay Street Suite 202, Toronto, ON M5R 2A5

ACCOMMODATION

We don't provide any hotel. You can book a hotel of your choice that suits your budget.

APPLICATION REGISTRATION STEPS

1- Send your abstract to info@iksadamerica.org via email until October 5, 2024. Your abstract should be in doc/word format. 

2- Evaluation process takes about 1-3 days. You will be informed about referee decision within 3 days

3- If your paper is accepted we will send you a notification email. After receiving acceptance email please make your payment via credit card (you will be informed about payment link). After making your payment you will receive your acceptance letter

4- Presentation program announcement day is October 13, 2024 in this page. Program includes zoom ID and passwords (for online participants)

5- Full text submission is not mandatory. We can publish only abstract also. However if you would like us to publish your full text in proceedings book please send your full text by October 30, 2024 as word/doc format to info@iksadamerica.org

 

Abstract writing rules

- Times New Roman, 12 pt, word format

- All authors titles, name-surnames, institutes, email adresses and Orcids

- At least 3 keywords

- Presentation & Submission languages: english, portuguese, spanish, turkish, russian

FOR SAMPLE ABSTRACT AND FULL TEXT CLICK HERE

Full Texts writing rules

Writing styles are same as abstract. Other regulations (such as margin etc) will be done by publishing house.

CERTIFICATIONS

Hard copy certificates are dilivered to face to face participants just after presentation

PDF certificates are sent to online participants afterthe presentation.

PUBLICATION

Proceedings E-book will be published with  ISBN on November 10, 2024.  

In addition to proceedings books, we are willing to prepare a special issue in partnering journals.  

The chance to publish your manuscript as an international scientific books Chapter

by internationally recognized publishing houses

Liberty Academic Books-https://www.libertyacademicbooks.com/

Kanada

2nd International Canadian Scientific Research Congress

2. Uluslararası Kanada Bilimsel Araştırmalar  Kongresi

24-25 Ekim 2024, Toronto - Kanada

online ve yüz yüze katılım

Önemli Tarihler

Son Özet Gönderim Tarihi: 5 Ekim 2024

Kongre Ücreti Ödeme Dönemi: 1-10 Ekim 2024 tarihleri arasında

Kongre Sunum Programı Yayın Tarihi: 13 Ekim 2024

Tam Metin Gönderim Tarihi: 30 Ekim 2024

(Tam metin zorunluluğu yoktur) 

ISBN'li Bildiri Kitabı Yayın Tarihi: 10 Kasım 2024

Kongre Konuları

Kongremiz tüm bilim dallarından özgün akademik çalışmalara açıktır.

Disiplin ve konu esaslı oturumlar düzenlenecektir. Böylece aynı alanda çalışan bilim insanlarının buluşlarını/tespitlerini bir birleriyle paylaşmaları/tartışmaları sağlanacaktır

Kongre Statüsü

Uluslararası niteliktedir. Katılımcıların yarısından fazlası Türkiye dışından kabul edilecektir. 

Türkiye'deki ilgili yüksek öğretim mevzuatlarına uygun olarak akademik teşvik ve doçentlik (2024) kriterlerini sağlamaktadır. Doçentlik ve akademik teşvik için gerekli olan resmi üst yazılar ayrı ayrı kongre sonrası katılımcılarla paylaşılacaktır

Kongre Dilleri

İngilizce, Türkçe, İspanyolca, Rusça

(Tam metinlerinizi ve anlatımlarımızı yukarıdaki dillerden birisinde yazıp sunabilirsiniz)

Sunumunuzu Türkçe yapacaksanız uluslararası katılımcıların da sunum sırasında sizi takip edebilmeleri için slaytlarınızı çift dilli (aynı sayfada Türkçe ve İngilizce sunum metni) olarak hazırlamanız zorunludur. Oturumlarda Türkçe ve İngilizce konuşan görevlilerimiz olacaktır. Ancak görevliler sunumlarınızın simultane çevirisini yapmayacaklardır. 

Katılım ve Sunum Şekli

Online: Zoom programı üzerinden yapılacaktır. Zoom ID ve şifresi kongre programı ile beraber yayınlancaktır

Yüz Yüzü: Toronto'daki konferans merkezinde yapılacaktır. Kongremize yüz yüze katılmak isteyenlerin vize işlemleriniz tamamlayabilmeleri için son özet gönderim tarihini beklemeden bir an önce çalışmalarını göndermeleri rica olunuz

Vize, Kongre yeri ve Konaklamayla ilgili bilgilere sayfa sonundan ulaşabilirsiniz

Kongre Ücreti ve Kesin Kayıt

Çalışmanız kabul edildikten sonra katılım ücretini en geç 10 Ekim 2024 tarihine kadar Türkiye hesabına yatırarak dekontu mail olarak göndermeniz gerekmektedir 

Tek bildiri ile online katılım 850 TL, İki bildiri ile online katılım 1350 TL

Tek bildiri ile yüz yüze katılım 300 USD, İki bildiri ile yüz yüze katılım 300 USD

Azerbaycanlı katılımcılar için online tek bildiri 50 Manat, online İki bildiri 75 Manat

Hesap/Ödeme Bilgileri:

850 Tl: https://iyzi.link/AIyqHQ

500 Tl: https://iyzi.link/AIwWpg

İki bildiri ile online katılım için 850+500 tl olarak ödeme yapınız. Ödeme tamamlanınca kongre mailine ekran görüntüsü göndermenizi rica ederiz

Ücrete Dahil Olan Hizmetler

- Tüm yazarların kongreye katılımı

- Tüm yazarlar için katılım sertifikası (PDF)

- Bildirilerin ISBN'li özet ve tam metin kitabında yayını

- Yaka kartı ve sıcak-soğuk ara ikramlar (yüz yüze katılımcılar için)

*Ulaşım, konaklama ve diğer giderler katılımcılara aittir

Başvuru Adımları

Aşağıdaki adımları takip ediniz

1- Kongremize özet metin göndererek başvuru yapılmalıdır. Özetinizi en geç 5 Ekim 2024 tarihine kadar özetinizi info@iksadamerica.org adresine word formatında gönderiniz. Türkçe özet gönderiyorsanız İngilizce özet de eklenmesi zorunludur (ÖZETİN ŞEKİL ŞARTLARI İÇİN alttaki paragrafı inceleyiniz)

2- Özetinizin kabul edilmesi halinde (genellikle değerlendirme süreci 3-5 gün sürmektedir) tarafınıza bilgilendirme yapılacaktır

3- Kabul almanız halinde 10 Ekim 2024 tarihine kadar kongre ücretini ödeyiniz (hesap bilgileri tarafınızla paylaşılacaktır) ve dekontu kongre email adresine gönderiniz. Böylece kongreye katılım kaydınız tamamlanmış olacaktır.

4- Kongremizde tam metin gönderme zorunluluğu yoktur. Yalnızca özet metinler de ISBN'li bildiri kitabında yayınlanmaktadır. Ancak tam metin yayınlatmak isterseniz tam metninizi en geç 30 Ekim 2024 saat 17:00 tarihine kadar  info@iksadamerica.org adresine gönderiniz. Son tam metin gönderim tarihi uzatılmayacaktır. Tam metninizi gönderirken benzerlik raporunu da göndermeniz önemle rica olunur

5- ISBN'li bildiri kitapları 10 Kasım 2024 tarihinde web sitemizde yayınlanacaktır

Özet Nasıl Olmalı

1- Özetiniz 200-300 kelime aralığında olmalıdır. 

2- Türkçe sunum yapacaksanız özetinize İngilizce Abstract eklenmesi zorunludur.

3- En az 3 adet anahtar sözcük olmalıdır.

4- Özetiniz times new roman 12 punto ile yazılmalı

5- Başlığın tüm harfleri BÜYÜK olmalı

6- Başlığın altına yazarların Ünvan, İsim Soyisim, Üniversite, ORCID no, Email adresleri ve Cep telefon numaraları yazılmalıdır (yayın aşamasında email adresleri ve cep telefon numaraları bildiriden silinecektir)

Tam Metin  Nasıl Olmalı?

1- En az 4 sayfa olmalıdır

2- Özet/abstract, Giriş, Ana Başlık, Sonuç ve Tartışma, Referanslar kısımlarını içermelidir

3- Tam metninizin benzerlik oranı %30'nin altında olmalıdır

4- Özet kurallarında 6. maddede belirtilen tüm bilgileri içermelidir

5- Kaynakça APA sitili kullanılmalıdır

Yayın Alternatifleri

Bildiri Kitabında Yayın: 10 Kasım 2024 tarihinde ISBN'li bildiri kitapları yayınlanacaktır. Bildiri kitaplarında yayın için ek bir ücret talep edilmemektedir

Dergide Makale Olarak Yayın: Bildiri özetinizi kongre kitabında yayınlatıp tam metninizi dilerseniz aşağıda belirtilen dergilerde makale olarak yayınlatabilirsiniz. Ancak kongre katılımcısı olunması dergide makale yayınını garanti etmemektedir. Makalenizi ilgili derginin yazım kurallarına uygun olarak düzenledikten sonra doğrudan dergiye yüklemeniz gerekmektedir. Makaleniz dergi hakem sürecini geçmesi şartıyla ilgili dergide yayınlanır. Dergi yayın/hakem sürecine kongre organizasyonumuzun müdahale etme yetkisi bulunmamaktadır. Dergi başvuru ücretleri de yine dergilerin sizlere vereceği hesap numaralarına yatırılmalıdır

Dergiler

Web Of Science Journal (300 USD)

https://mjl.clarivate.com:/search-results?issn=1794-631X&hide_exact_match_fl=true&utm_source=mjl&utm_medium=share-by-link&utm_campaign=search-results-share-this-journal 

Ejons Journal (30 USD)

https://ejons.org/index.php/ejons

Kanada Vizesi

Türk Vatandaşları vizeye tabidir. Kongre organizasyonumuz vize temin etmemektedir. Kabul mektubunuzu aldıktan sonra Kanada vizesine başvuru yaparak işlemleri takip etmek katılımcıların sorumluluğundadır. Kanada vizesiyle ilgili olarak aşağıdaki linki inceleyebilirsiniz

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/visit-canada/visitor-visa.html

Konaklama

Farklı farklı gelir gruplarından ve farklı ülkelerden katılımcılar kongremize iştirak edecekleri için herhangi bir otelle anlaşma yapılmamıştır. Kongremiz Toronto'da aşağıda adresi verilen kongre merkezinde yapılacaktır. Bütçenize uygun dilediğiniz bir otelden rezervasyon yaptırabilirsiniz

Kongre Yeri

Toronto Conference Center

1200 Bay Street Suite 202, Toronto, ON M5R 2A5

Ulaşım

İstanbul'dan Toronto'ya THY'nin direkt seferlerinin yanı sıra pek çok havayolunun aktarmalı uçuşları da bulunmaktadır. Skyscanner gibi uygulamalardan bütçenize uygun seyahat planı oluşturabilirsini

Organizing and Scientific Committees

Dr. Hasan YAVUZ

Ministry of Foreign Affairs of Turkiye, Ambassador

Dra. Felipa Sánchez Pérez

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Assoc. Prof. Dr. Güray ALPAR

General, President of the Institute of Strategic Thinking (SDE), Turkiye

Assoc. Prof. Dr. Neslihan CELEBİ

Ataturk University

Assoc. Prof. Dr. Mustafa Göktuğ KAYA

Chief Tax Inspector of the Ministry of Treasury and Finance, Turkiye

Dra. Francisca Silva Hernández

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Mtro. Gerardo Humberto Arévalo Reyes
Consejo de Ciencia y Tecnologia del Estado de Tabasco, México

Dr. Buket DASTAN

Bayburt University

Dr. Germán Martínez Prats

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, México

Dr. Rafael Ricardo Renteria Ramos

Universidad Abierta y a Distancia UNAD, Colombia

Dr. Lenida Lekli

Aleksander Xhuvani University, Department of Foreign Languages

Dr. Ragif Huseynov

Managing Director of Khazar Educational Center, Azerbaijan

BOARD MEMBERS LIST

Prof. Ms. Guilherme Alves Grubertt

Doutorando em Educação Física - UEL (Universidade Estadual de Londrina)
 

Assoc. Prof. Hatice BURÇİN ŞOLT

Zonguldak Bülent Ecevit Ünversity 

Prof. Dr. Ana CAMPINA (PhD) – Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal.

 

Prof. Dr. Carlos RODRIGUES (PhD) - Universidade Fernando Pessoa, Porto, Portugal

Assoc. Prof. Dr. Serkan NAKTİYOK
Ataturk University

Assoc. Prof. Dr. Güray ALPAR

General, Institute of Strategic Thinking, Ankara

Dr. Charu DUREJA

Rayat College of Law, Panjab University

PhD. PJosé G. Vargas-Hernández

University of Guadalajara

Assoc. Prof. Ivaylo Staykov
New Bulgarian University, Sofia

Assoc. Prof. Dr. Cynthia Correa

University of São Paulo

Dr. Anju Lis KURIAN

Mahatma Gandhi University

Prof. Selden Harris

Norfolk State University

                                                  

Monika Thakur

Amity University Noida,U.P.India

Mr. Desmond Bala Bisandu
Artificial Intelligence, Cranfield University, UK)

Seda Y. HADZIBULIC

Northeastern Illinois University 

Assoc.Prof. Dr. F. Gül KOÇSOY

Fırat University, Turkey

Carlos Mauricio Tosca Vidal

Universidad Autónoma de Guadalajara

José Alfredo Gil Alipi

Universidad Autónoma de Guadalajara

Dr. Lenida Lekli

Aleksander Xhuvani University, Department of Foreign Languages

Dr. Elżbieta Patkowska

University of Life Sciences in Lublin, Poland

Dr. Mumtaz Zabeen Khan

Rayat college of law, Railmajra (Punjab) India

Our scientific committee is beign updated. If you want to be the member of committee, please send your CV to ___________until 1st April 2024.

BOARD MEMBERS LIST

Dr. Komakech Daniel

Gulu University, Uganda

Dr. Meenakshi Bansal

J.V.M.G.R.R. College, Charkhi Dadri, Haryana

Dr. Charu DUREJA

Rayat College of Law, Panjab University

Dr. Anju Lis KURIAN

Mahatma Gandhi University

Dr. Irshad ULLAH   

Government of Khyber Pakhtunkhwa Islamabad                                                                                                              

Dr. Prachi V. Motiyani

University School of Law, Gujarat University

Dr. Moses Saviour IORUNGWA

University of Agriculture, Benue State/Makurdi

Dr. Golden Chizimba Msilimba 

Vice Chancellor, Exploits University, Malawi

Dr. Nigussie Afesha 

Constitutional Law, Andhra University

Dr Henry .C Unaeze

University of Nigeria, Nsukka,Enugu State

Dr. Zelalem Eshetu Degifie

Wollo University, school of law, Ethiopia 

Muhammad Suleman Nasir,

Department of Islamic Studies and Arabic, Gomal University

 

PhD. Manotar Tampubolon

Christian University

 

Assist. Prof. Pyali Chatterjee

MATS University

 

Dr Günseli Gümüşel

Atılım University 

Dr. Uchenna David Uwakwe

Federal University of Technology 

Dr. Ijaz Ahmad

MM Pakistan Lahore Agronomy

 

Dr. Ramazan Şener

Batman University, Turkey

Mohamed El Malki

Mohammed First University, Oujda, Morocco

Assoc. Prof. Rıdvan Koçyiğit 

Atatürk University, Turkey

Dr. Raul Duarte Salgueiral Gomes Campilho

ISEP – School of Engineering, Porto, Portugal

Dr. Karrar Abdulelah Alkhaldy

University of Kufa, Iraq

Assoc. Prof. Dr. Neslihan CELEBİ

Ataturk University

bottom of page